Po telefonické konzultaci s paní doktorkou Valachovou i KHS je nutné, aby rodiče dětí co nejdříve kontaktovali dětského lékaře a informovali ho o situaci, která nastala …

Více

Vzhledem k onemocnění paní učitelky v MŠ na covid 19 a na základě doporučení  Krajské hygienické stanice bude přerušen provoz o podzimních prázdninách v termínu 26. – 30.10.2020…

Více

V MŠ prozatím roušky děti ani pedagogičtí pracovníci mít nemusí.

Tato výjimka se ovšem nevztahuje na ostatní osoby. Proto prosím dodržujte nařízení ministerstva zdravotnictví a …

Více