Děkujeme všem rodičům za spolupráci a vstřícnost při řešení různých situací.

Paní Adamové děkujeme za nafocení a vytvoření tabla předškoláků a za snímky na památku.…

Více

28.1. Zahájení „Školáčku“ pro předškoláky (10 lekcí podle Bednářové a Šmardové)

13.2. Návštěva místní kovárny – téma řemesla

14.2. Maškarní ples v MŠ

Maškarní ples v KC …

Více

Jménem svým i jménem všech učitelů, vychovatelů a zaměstnanců školy Vám všem chci poděkovat za úžasnou spolupráci a snahu při letošním opravdu nelehkém pololetí. Všichni …

Více

Prosíme rodiče žáků ZŠ, kteří budou chodit příští školní rok 2020/2021 na obědy, aby si stáhli přihlášku ke stravování z webových stránek školy (najdete pod ikonou …

Více

Č. j.: ZŠMŠ Nos/ 17  /2020                                                                                    Datum: 28.5.2020

 

ROZHODNUTÍ

 o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní …

Více

Vážení rodiče, vytiskněte si tuto.Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Veškeré informace najdete v sekci Akce MŠ…

Více