Děkuji všem rodičům za včerejší pochopení, vstřícnost a ochotu postarat se o děti v tak krátkém termínu. Bez vody na wc to ve škole a školce …

Více

Režim dne v MŠ

6:30 – 8:00

  • otevření MŠ, děti se scházejí v Modré třídě v 6:45 hod, přesun dětí do kmenové třídy
  • spontánní hry
Více