ČJ – str. 30/3 do školního sešitu, 31/1,2 ústně, PS 25/3,4,5,6, 26/2,3
Geo – str. 12 a 13 nastudovat tabulky, tabulku ze str. 13 přerýsovat …

Více

Úkoly pro chybějící žáky:
Slabikář strana 17,
matematika strana 16,
písanka strana 14.…

Více

Vystoupení nebude z důvodu

epidemiologické situace.

Aby rodiče nepřišli o vystoupení

dětí, natočíme video s pásmem

písní a básní, co se děti naučily.

Pod heslem …

Více

Domácí příprava:

Čítanka str. 64

Probrané učivo:

Český jazyk – PS str. 31-32

Matematika str. 24-25

Čítanka str. 65-67

Písanka str. 31…

Více

M – učebnice str. 25/3 ústně, PS str. 15

ČJ – učebnice str. 30/ 1,2 ústně, PS str. 25/1,2
AJ – trénovat překlady vět – …

Více

Domácí příprava:

Čtení s porozuměním str. 47

Donést prázdný linkovaný sešit 512 nebo 513

Probrané učivo:

Český jazyk  – učebnice str. 8 cv.3,5 do sešitu ČJ …

Více

Úkoly pro chybějící žáky:
Slabikář str.16,
prvouka str.28.…

Více

Čtení – recitace na známky, Hugo Cabret
Sloh – Přihláška – str. 25/1,2
Přírodověda – Rostliny – Květ – stavba květu, PS str. 7 a …

Více

Probrané učivo:

Matematika str. 22

Český jazyk  – PS str. 29-30…

Více

Probrané učivo:

Český jazyk – učebnice str. 47 cv.4

Matematika str. 21

Čítanka str. 62-63

Písanka str. 30…

Více