Přitomni:

Pavlína Sychrová

Jaromír Kokrhel

Šárka Pichová

 

  1. Seznámení s inspekční zprávou ČŠI
  2. Projekt Modernizace výukových prostor ZŠ – zkvalitnění vzdělávací infrastruktury, modernizace ICT učebny
  3. Testování
Více
Na každé základní škole funguje školská rada. Školská rada je možností, jak ovlivnit a podílet se na správě školy.

Pravidla zřízení a kompetence školské rady …

Více