1. Hodnocení maškarního plesu
  2. Zjišťování zájmu rodičů MŠ o výlety – dražší cena
  3. Sběr hraček na písek pro MŠ
  4. Plánování chodníkových her na dvůr MŠ
  5. Plánování
Více
  1. paní ředitelka informovala členy VSR o výdajích z fondu příspěvků VSR za uplynulý měsíc (myslivecký den pro ZŠ)
  2. na programu schůze bylo shrnutí letošního školního
Více