Domácí příprava dne 4.6.2019

M – D sešit příklady na násobení a dělení