Důvody stávky

Vážení rodiče, víme, že Vám způsobíme značné problémy, ale stávkujeme především za Vaše děti.

– nestávkujeme za výši učitelských platů, i když i přes sliby vlády budou v příštím roce platy na úrovni 115% průměrných platů

– stávkujeme, aby našim nepedagogickým kolegům plat ještě neklesal (průměrná hodinová mzda nepedagogických pracovníků v naší škole je 120 Kč hrubého – většina je v předdůchodovém věku)

– stávkujeme, aby nebyl plošně snížen počet asistentů pedagoga, které dostaly děti na doporučení pedagogicko-psychologické poradny (podle návrhu bychom měli nárok jen na 1 úvazek asistenta pedagoga pro MŠ i ZŠ dohromady)

– stávkujeme, aby byl zachován současný stav počtu proplácených hodin výuky týdně (museli bychom se v naší škole vrátit ke spojováním ročníků)

– stávkujeme proti zvyšování hodin přímé pedagogické práce (tedy i k propouštění učitelů)

– stávkujeme, abychom se nevrátili o 10 let zpět (vše, co se podařilo získat, přijde vniveč)

Děkujeme Vám všem za pochopení a podporu.