Informace pro třídní schůzky

  • Seznámení se školním řádem (rodiče si přečtou na webových stránkách v sekci

Základní škola – Dokumenty ZŠ – Dokumenty –Školní řád)

  • Zákaz vstupu rodičů s dětmi do školy (jen v nejnutnějších případech)
  • Omlouvání dětí (do 48 h od začátku absence – telefonicky, mailem)
  • Obědy při absenci se vydávají jen 1. den nemoci
  • Prázdniny

Podzimní  28.10. – 1.11

Vánoční    23.12. – 3.1.

  • Kroužky – v tomto pololetí z preventivních důvodů nebudou (doporučení MZ ČR)
  • Doučování – dodržujeme nemíchání ročníků
  • Akce – neplánujeme ( doporučení MZ ČR)
  • Plavání – 23.11. -12.2. (vždy v úterý 8 -9,30 h)
  1. a 3. tř. povinný předmět (při neúčasti je potřeba dodat potvrzení lékaře)

–  Škola v přírodě – Chaloupky 6. – 9.4. – máme objednáno, uvidíme, jestli budeme moci jet

–  Příprava na vyučování – kontrola deníčků, číst každý den 10 min  hlasitě

 

Předchozí

Následující