Školní jídelna

Naše školní kuchyně zajišťuje stravování pro děti MŠ a ZŠ a vlastní zaměstnance. Průměrně vaříme cca 110 obědů denně. Pracují zde tři kuchařky, jedna kuchařka pro výdejnu základní školy a vedoucí školní jídelny.

Denně připravujeme pro děti mateřské školy přesnídávku, oběd a svačinu. Pro základní školu oběd. Po celý den zajišťujeme dětem pitný režim (ovocné čaje, bylinné sirupy, džusy, citronovou vodu, mléčné nápoje). K dispozici je samozřejmě také pitná voda. Děti dostávají denně čerstvé ovoce a zeleninu dle aktuální nabídky.

Zaměstnanci jezdí pravidelně na různá školení. Snažíme se zařazovat do jídelníčku nová a zdravá jídla. Vaříme podle Receptur pro školní stravování, nových trendů, připravujeme i různé vlastní recepty. Při sestavování jídelníčku se řídíme tzv. spotřebním košem a nutričním doporučením.

Snažíme se, aby skladba jídelníčku a kvalita jídel pro děti splňovala všechny výživové a hygienické normy.