Školní jídelna

Naše školní kuchyně zajišťuje stravování pro děti MŠ a ZŠ, vlastní zaměstnance a cizí strávníky. Kapacita kuchyně je 150 obědů. Průměrně vaříme cca 90 obědů denně. Pracují zde dvě kuchařky, jedna kuchařka pro výdejnu základní školy a vedoucí školní jídelny.

Denně připravujeme pro děti mateřské školy přesnídávku, oběd a svačinu. Pro základní školu a mimo-školní strávníky oběd. Po celý den zajišťujeme dětem pitný režim (ovocné čaje, bylinné sirupy, džusy, citronovou vodu, mléčné nápoje). K dispozici je samozřejmě také pitná voda. Děti dostávají denně čerstvé ovoce a zeleninu dle aktuální nabídky.

Zaměstnanci jezdí pravidelně na školení. Snažíme se zařazovat do jídelníčku nová a zdravá jídla. Vaříme podle Receptur pro školní stravování, nových trendů, připravujeme i různé vlastní recepty. Při sestavování jídelníčku se řídíme tzv. spotřebním košem a nutričním doporučením. Spotřební koš stanovuje, jaké výživové požadavky mají splňovat jídla podávaná ve školní jídelně.

Skladba jídelníčku a kvalita jídel pro děti splňuje všechny výživové a hygienické normy.