Kulturní a jiné akce v MŠ za 2. pololetí 2020

28.1. Zahájení „Školáčku“ pro předškoláky (10 lekcí podle Bednářové a Šmardové)

13.2. Návštěva místní kovárny – téma řemesla

14.2. Maškarní ples v MŠ

Maškarní ples v KC pro dospělé

16.2. Maškarní ples v KC pro děti

2.3. Drumbeny v MŠ

5.3. Beseda s paní Hájkovou (maminka Matyáška a Ondráška) zdravotní sestrou- instrumentářkou na operačním sále – téma povolání

12.3. Návštěva místní knihovny

16.3.-18.5. MŠ uzavřena (rozhodnutí zřizovatele a p. ředitelky) z důvodu koronavirové epidemie

1.6. Hledání pokladu na Slatině (den dětí)

17.6. Loučení s předškoláky (na školní zahradě)