Kulturní a jiné akce v MŠ

Kulturní a jiné akce v 1. pololetí školního roku 2019/2020

26.8. Inormační schůzka s rodiči nově přijatých dětí

8.9.    Vinobraní pod hradbami – hry a soutěže pro děti

18.9. Dýňování s rodiči

19.9.  Divadlo Koráb – pohádka „O Budulínkovi“

25.9. Projektový den – „Stavitel města“

1.10.  Divadlo Šikulka¨

2.10. Putování Afrikou

3.10.  Vánoční focení

9.10.  Návštěva zábavného parku Bongo-Brno

22.10. Hledání slatinského pokladu

Během listopadu hovorové hodiny s rodiči dětí

4.11. Tetiny o podzimu – hudebně zábavný program v KC

20.11. Ukliďme les – pohádkový vzdělávací program zaměřený na

ekologii

27.11. Výstava volně žijící zvěře – návštěva katolické fary

28.11. Návštěva lesní víly v MŠ

29.11. Povídání o lese a lesní zvěři s myslivcem panem Jiřím Zástěrou (dědečkem Adámka Zástěry)

4.12.  Polytechnický program – „Stavitel mostů“

5.12. Návštěva Mikuláše s doprovodem a nadělování dětem v MŠ

13.12. Drumbeny – cestování po Austrálii

17.12. Vánoční besídka v Modré třídě

18.12. Vánoční besídka v Zelené třídě

19.12. Návštěva betlému v kostele sv. Jakuba v Nosislavi

20.12. Návštěva dětí z MŠ v Chráněném bydlení Nosislav – ukázka

vánoční besídky