Letní kempy, rekonstrukce školy

Dnes jsme obdrželi Rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace na projekt Letní kempy 2021. Přes veškerou naši snahu nedošlo k navýšení částky pro jednoho oprávněného žadatele.

Bohužel, z tohoto důvodu se letní kempy neuskuteční.

V době prázdnin bude tedy ve škole probíhat rekonstrukce elektroinstalace, půdní vestavba a zateplení budovy.

Předchozí

Následující