Organizace dne

V průběhu dne se vystřídají různé aktivity. Ty se snažíme zařazovat vyváženě tak, aby se děti plně soustředily na každou z nich. Jednotlivé části programu se běžně přizpůsobují ročnímu období, aktuálnímu počasí, nadcházejícím svátkům (Vánoce, Velikonoce) a podobně. Výjimkou také nejsou výlety do přírody, zájmových center, divadel či podobné události. O těchto výletech budou rodiče informováni vždy v dostatečném předstihu.

Následující harmonogram Vám dobře nastíní, jak vypadá obyčejný den u nás.

Režim dne v MŠ

Do MŠ budou přijímány pouze děti zdravé bez infekčního a bakteriálního onemocnění.

 6:00 – 8:00 hod.
– otevření MŠ, děti se scházejí ve třídě Koťátek
– 7:00 – 7:30 hod. přesun dětí do kmenové třídy
– spontánní hry dětí dle jejich volby a výběru

Rodiče jsou povinni své dítě předat osobně učitelce. 

8:00 – 8:25 hod.
– spontánní hry dětí dle jejich volby a výběru
– zdravotní cvičení

V 8:30 se z bezpečnostních důvodů zamyká hlavní vchod do MŠ, je tedy nutné dítě do mateřské školy přivést do této doby.

8:25 – 8:35 hod.
– úklid třídy, osobní hygiena

8:35 – 8:55 hod.
– svačina, do jídla děti nenutíme, ale motivujeme je, aby alespoň ochutnaly

9:00 – 9:15 hod.
– společné přivítání dne, vzájemná diskuze, zhodnocení činností a výběr námětů pro další činnosti
– společné, skupinové či individualizované činnosti nabízené a cíleně zaměřené učitelkou (dle TVP – třídního vzdělávacího programu)
– individuální rozvíjení dětí učitelkou dle jejich potřeb
– postupné dokončení činností a prací

9:15 – 9:25 hod.
– osobní hygiena, příprava na pobyt venku

9:25 – 11:25 hod.
pobyt venku – v zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku může být dále zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při možnosti vzniku smogové situace. V letních měsících se provoz přizpůsobí tak, aby bylo možné přenést výchovně – vzdělávací činnosti dětí do venkovního prostředí

11:25 – 11:35 hod. 
– převlékání dětí na pobyt v MŠ, hygiena

11:35 – 12:25 hod.
– společný oběd, hygiena, převlékání do pyžamka

12:15 – 12:25 hod.
– vyzvedávání dětí po obědě (prosíme o dodržování stanovené doby vyzvedávání dětí z MŠ)

12:30 – 14:30 hod.
– společný čas relaxace a odpoledního klidu
– klid na lůžku je pro všechny děti, děti které neusnou, se věnují klidovým činnostem ve třídě

14:30 – 14:45 hod.
– svačina

14:45 – 16:15 hod.
– hry a zájmové činnosti dětí (v případě příznivého počasí pobyt na školní zahradě) – vyzvedávání dětí od 14:45 hod.

16:30 hod.
– uzavření MŠ