Režim dne v MŠ
6:00 – 8:00
• otevření MŠ, děti se scházejí ve třídě Broučků
• 6:30 (7:00) přesun Koťátek do kmenové třídy
• 6:45 (7:30) hod. přesun Včeliček do kmenové třídy
• rodiče jsou povinni své dítě předat osobně ve třídě učitelce
• spontánní hry dětí dle jejich volby a výběru
8:00 – 8:25
• spontánní hry dětí dle jejich volby a výběru
• činnosti dle TVP (Třídního vzdělávacího programu)
• zdravotní cvičení
• v 8:30 se z bezpečnostních důvodů zamyká hlavní vchod do MŠ, je tedy nutné dítě do
mateřské školy přivést do této doby
• děti, které plní povinnou školní docházku (předškoláci) je nutné přivést nejpozději v 8:15
hod.
8:25 – 8:35
• úklid třídy, osobní hygiena
8:35 – 8:55
• svačina, do jídla děti nenutíme, ale motivujeme je, aby alespoň ochutnaly
9:00 – 9:15
• společné přivítání dne, vzájemná diskuze, zhodnocení činností a výběr námětů pro další
činnosti
• společné, skupinové či individualizované činnosti nabízené a cíleně zaměřené učitelkou
(dle TVP – třídního vzdělávacího programu)
• individuální rozvíjení dětí učitelkou dle jejich potřeb
• postupné dokončení činností a prací
• reflexe (ohlédnutí za danou aktivitou)
9:15 – 9:25
• osobní hygiena, příprava na pobyt venku
9:25 – 11:25
• pobyt venku – v zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na
venkovní teploty. Pobyt venku může být dále zkrácen nebo zcela vynechán pouze při
mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při možnosti vzniku smogové situace.
V letních měsících se provoz přizpůsobí tak, aby bylo možné přenést vzdělávací činnost
dětí do venkovního prostředí.
11:25 – 11:35
• převlékání dětí na pobyt v MŠ, hygiena
11:35 – 12:25
• společný oběd, hygiena, převlékání do pyžamka
12:15 – 12:25
• vyzvedávání dětí po obědě
12:25 – 14:30
• společný čas relaxace a odpoledního klidu
• klid na lůžku je pro všechny děti
• děti, které neusnou, se věnují klidovým činnostem
14:30 – 14:45
• svačina
14:45 – 16:30
• hry a zájmové činnosti dětí (v případě příznivého počasí pobyt na školní zahradě)
• vyzvedávání dětí od 14:45 hod.
16:30
• uzavření MŠ
Do MŠ budou přijímány pouze děti zdravé bez infekčního a bakteriálního onemocnění.