Organizace školního roku 2021/2022

Období školního vyučování  začíná ve středu 1. září 2021. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. ledna 2022.

Období   školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.

Podzimní prázdniny –  27. října a pátek 29. října 2021, 28.října – st.svátek.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek  23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.

Jarní prázdniny 7.3. – 13.3.2022.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022 (pátek 15. dubna 2022 je  svátkem) .

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

Následující