Poděkování

Chtěla bych moc poděkovat paní Zechmeisterové a panu Hájkovi za velkou pomoc při lyžařském kurzu.

Bez Vás bychom to tak lehce nezvládli.