Poděkování

Jménem svým i jménem všech učitelů, vychovatelů a zaměstnanců školy Vám všem chci poděkovat za úžasnou spolupráci a snahu při letošním opravdu nelehkém pololetí. Všichni jste byli skvělí. Moc děkuji a doufám, že v září se všichni ve zdraví a v pohodě sejdeme.

Přeji Vám krásné, slunečné a hlavně pohodové prázdniny.

Monika Přibylová