Pondělí 12.4. + DÚ

ČJ – Slovesa – opakování

ČJ – uč. str. 96/ cv. 4 – vypiš slovesa a urči mluvnické kategorie (osobu, číslo, čas, způsob)

ČJ – list 37 – list si vytiskněte a postupujte dle zadání

https://skolanosislav.cz/wp-content/uploads/2021/04/CJ37.pdf

 

M -G – list 40/ cv. 1,2 – do sešitu

https://skolanosislav.cz/wp-content/uploads/2021/04/GUC40.pdf

Přírodověda – uč. str. 48 – Vývoj člověka

Opište si do sešitu rámeček: ZAPAMATUJTE SI! + tabulku shodné znaky a odlišné znaky člověka od lidoopů

Př – pracovní sešit str. 30

DÚ – 12.4.

ČJ – UČ. STR. 99/ cv. 3 + a) b) pod cvičením

Cvičení opište

a) podtrhněte vlnovkou slovesa a tužkou nad ně napište způsob

b) slovesa v minulém čase vypište a určete osobu a číslo

Následující