Režim dne v MŠ

Režim dne v MŠ

6:30 – 8:00

 • otevření MŠ, děti se scházejí v Modré třídě v 6:45 hod, přesun dětí do kmenové třídy
 • spontánní hry dětí dle jejich volby a výběru
 • předškolní děti z důvodu plnění povinné školní docházky by měly být v MŠ do 8:15 hod

Rodiče jsou povinni své dítě předat osobně VE TŘÍDĚ učitelce.

 8:00 – 8:25

 

spontánní hry dětí dle jejich volby a výběru

 • řízené činnosti dle TVP (Třídního vzdělávacího programu)
 • zdravotní cvičení

 

V 8:30 se z bezpečnostních důvodů zamyká hlavní vchod do MŠ, je tedy nutné dítě do mateřské školy přivést do této doby.

8:25 – 8:35

 • úklid třídy, osobní hygiena

 

8:35 – 8:55

 • svačina, do jídla děti nenutíme, ale motivujeme je, aby alespoň ochutnaly

 

9:00 – 9:15

 • společné přivítání dne, vzájemná diskuze, zhodnocení činností a výběr námětů pro další činnosti
 • společné, skupinové či individualizované činnosti nabízené a cíleně zaměřené učitelkou (dle TVP(.
 • individuální rozvíjení dětí učitelkou dle jejich potřeb
 • postupné dokončení činností a prací

9:15 – 9:25

 • osobní hygiena, příprava na pobyt venku

9:25 – 11:25

 • pobyt venku – v zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku může být dále zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při možnosti vzniku smogové situace. V letních měsících se provoz přizpůsobí tak, aby bylo možné přenést výchovnou činnosti dětí do venkovního prostředí.

11:25 – 11:35

 • převlékání dětí na pobyt v MŠ, hygiena

11:45 – 12:15

 • společný oběd, hygiena, převlékání do pyžam

12:15 – 12:25

 • vyzvedávání dětí po obědě

12:25 – 14:30

 • společný čas relaxace a odpoledního klidu
 • klid na lůžku je pro všechny děti, děti které neusnou se věnují klidovým činnostem na lůžku

14:30 – 14:45

 • svačina

14:45 – 16:15

 • hry a zájmové činnosti dětí (v případě příznivého počasí pobyt na školní zahradě)
 • vyzvedávání dětí od 14:45 hod

16:30

 • uzavření MŠ

Do MŠ budou přijímány pouze dětí zdravé bez infekčního bakteriálního onemocnění.