Seznam kulturních a jiných akcí pořádaných MŠ ve školním roce 2018/2019

Kulturní a jiné akce v prvním pololetí školního roku 2018/2019

 

 

27.8.2018 Informační schůzka s rodiči nově přijatých

dětí, odpoledne otevřených dveří

9.9. Vinobraní pod hradbami, hry a soutěže pro děti

14.9. Divadlo Barborka – pohádka „Skřítek pořádníček“

2.10. Jak se rodí kytara – hudební program pro děti

17.10. Bongo Brno

21.10. Vítání občánků v KC Nosislav

1.11. Výstava volně žijící zvěře (katolická fara)

2.11. Svátek všech zemřelých (návštěva hřbitovů)

Děti a štěňátka (návštěva u Nádeníčků)

6.11. Divadelní představení „Mach a Šebestová“ v KC

Nosislav

8.11. Rolničky, maňáskové divadlo – pohádka

o kamarádství

26.11. Vánoční fotografování dětí v MŠ

  1. a 28.11. Pečení perníčků v MŠ

5.12. Návštěva Mikuláše s doprovodem (nadílka dětem)

12.12. Vánoční besídka – zelená třída

13.12. Vánoční besídka – modrá třída

17.12. Kouzelník v KC Nosislav

20.12. Návštěva katolického kostela – prohlídka

betlému

21.12. Návštěva Chráněného bydlení – ukázka besídky

a předání přáníček

Kulturní a jiné akce II. pololetí 2018/2019

 

  1. 1. 2019 První lekce „Školáčku“ (10 lekcí podle Jiřiny Bednářové a Vlasty  Šmardové)

20.2. Prožitkové hudební představení – „Putování vesmírem“, pohádka „O malé hvězdě“

7.3. Pečení v MŠ – koblížky + ovocný koláč

8.3. Školní maškarní ples v KC Nosislav

11.3. Maškarní ples v MŠ

12.3. Hudební pohádka „Perníková chaloupka“

21.3. Návštěva kadeřnictví (maminka Klárky Schönwälderové k tématu povolání, praktická ukázka stříhání, prohlídka nástrojů, vybavení provozovny

22.3. Loučení se zimou, procházka po vsi s Moranou – vhození do řeky Svratky

25.3. Povídání zdravotní sestry (maminka Vítečka Picha) o péči o předčasně narozená miminka, ukázka pomůcek

27.3. Hudební divadelní představení v Židlochovicích – „Včelí medvídci zpívají“ (Modrá tř.)

29.3. Návštěva místního pneuservisu Zdeněk Klobása – ukázka pracovních činností, prohlídka vybavení, strojů a zařízení (téma povolání)

1.4. Návštěva místní knihovny

2.4. Návštěva brněnského divadla Radost – hudební pohádka „Jen počkej hlemýždi“

3.4. Poslední lekce Školáčku v ZŠ (děti sledovaly prvňáčky, jaké pokroky udělaly v učení   za ¾ školního roku)

Duben – hovorové hodiny s rodiči

10.4. Návštěva u Pilátů – možnost pozorovat a krmit kůzlátka a návštěva u Fraňků – možnost krmit a pozorovat selátka a prasátka – téma „Mláďátka na jaře“

11.4. Návštěva u Mahovských (prarodiče Verunky Crhákové) – sledování malých kuřátek

14.4. Vítání občánků v KC

17.4. Jarní tvoření s rodiči

26.4. Návštěva u včelaře pana Vyhlídala – beseda s praktickou ukázkou na téma „Včelky na jaře“

30.4. Vydávání přihlášek + odpoledne otevřených dveří

9.5. Školní výlet – návštěva zámku v Miloticích, prohlídka zámku v dobových kostýmech, fotografování

13.5. Hudebně vzdělávací program v MŠ

14.5. 1. lekce plavání pro předškoláky ( celkem 5 lekcí, závěr 12.6.)

16.5. Dopravní policie v MŠ

17.5. Návštěva místní hasičské zbrojnice

3.6. Fotografování tříd