Školní maškarní ples

Prosíme rodiče, kteří jsou ochotni pomoci s přípravou kulturního sálu

na školní maškarní ples (14.2.2020), aby tuto informaci sdělili třídní učitelce.

Pokud mají rodiče zájem přispět do tomboly věcným darem (drogerie, čaje, hyg. potřeby,..),

tak prosíme o předání daru do 12.2. třídní učitelce.

Děkujeme