Základní škola

Základní škola je určena pro děti 1.-5. ročníku. Vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu Tvořivá škola.

Priority školy

 • škola rodinného typu
 • motivující prostředí pro vzdělávání
 • kvalifikovaný tým učitelů
 • malé třídní kolektivy
 • efektivní metody výuky s využitím moderních technologií
 • individuální přístup
 • pomoc žákům s poruchami učení
 • vytváření podmínek pro talentované žáky
 • zaměření na všestranný fyzický rozvoj dětí a zdravý životní styl
 • dostatek sportovního využití
 • účast žáků na kulturních a vzdělávacích programech
 • příprava žáků k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia
 • zájmové kroužky