Základní škola, zaměstnanci, školská rada

Základní škola je určena pro děti 1.-5. ročníku. Vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Učíme se učit se
Zaměstnanci:
Ředitelka školy: Mgr. Monika Přibylová
Třídní učitelé:
Mgr. Ing. Renata Kadlecová - 1. ročník
Mgr. Vilma Zímová - 2. ročník
Mgr. Petra Procházková - 3. ročník
Bc. Jarmila Pírková - 4. ročník
Mgr. Pavlína Sychrová - 5. ročník

Asistenti pedagoga:
Monika Páleníčková - 2. ročník
Tereza Duchoňová - 3. ročník
Zdeňka Böhmová - školní asistent
Vychovatelé:
Jaroslava Fröhlichová, DiS.
Tereza Duchoňová
Školská rada:
Mgr. Pavlína Sychrová - zástupce učitelů
Bc. Jaromír Kokrhel - zástupce obce
Šárka Pichová, DiS. - zástupce rodičů

Priority školy

 • škola rodinného typu
 • motivující prostředí pro vzdělávání
 • kvalifikovaný tým učitelů
 • malé třídní kolektivy
 • efektivní metody výuky s využitím moderních technologií
 • individuální přístup
 • pomoc žákům s poruchami učení
 • vytváření podmínek pro talentované žáky
 • zaměření na všestranný fyzický rozvoj dětí a zdravý životní styl
 • dostatek sportovního využití
 • účast žáků na kulturních a vzdělávacích programech
 • příprava žáků k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia
 • zájmové kroužky