Změna výše úplaty za předškolní vzdělávání a školní družinu

Rada městyse Nosislav dle rozhodnutí MŠMT schvaluje s účinností od 1.9.2024, výši úplaty za předškolní vzdělávání a
družinu v ZŠMŠ Nosislav, částku 600,-Kč/os/měsíc v MŠ a částku 200,-Kč/os/měsíc v družině ZŠ.

 

Předchozí

Následující