Informace o stravování

Před nástupem do ZŠ/MŠ rodič vyplní a odevzdá přihlášku ke stravování. Přihlášením ke stravování rodič potvrzuje, že je seznámen s provozním řádem školní jídelny, který je vyvěšen na nástěnce a na webu základní a mateřské školy.

Přihláška ke stravování (PDF)

Strávníci ZŠ 7 – 10 let:

  • oběd 29,- Kč

Strávníci ZŠ 11 – 14 let:

  • oběd 32,- Kč

Strávníci MŠ do 6 let:

  • celodenní stravování 49,- Kč
  • polodenní stravování 38,- Kč

Strávníci MŠ 7 – 10 let:

  • celodenní stravování 54,- Kč
  • polodenní stravování 43,- Kč

Zaměstnanci:

  • oběd 32,- Kč

 

Číslo účtu: 111 388 730/0300

Každý strávník obdrží variabilní symbol, který je platný po celou dobu stravování ve školní jídelně.

Záloha na stravování musí být zaplacena nejpozději do posledního dne v předchozím měsíci. Výše zálohy je stanovena na dvacetinásobek ceny denního stravného.

Příklad:
dítě v ZŠ 7 – 10 let: 24,- Kč (cena denního stravného) x 20 (průměrný počet dní) = 480,- Kč

Platby lze hradit výhradně bezhotovostně:
– trvalým příkazem
– složenkou
– převodem na běžný účet

Kontaktujte pracovníky školní kuchyně telefonicky, sms zprávou nebo využijte níže uvedený kontaktní formulář. Aktuální kontakt naleznete ZDE.

Oběd je možné odhlásit nejpozději do 8:00 téhož dne. Pokud oběd nestihnete odhlásit, je možné si jej vyzvednout do vlastních jídlonosičů v době mezi 11:00 až 11:30.