4. ročník

Pavlína Sychrová
TŘÍDNÍ UČITELKA, METODIK PREVENCE, ZÁSTUPCE ŘEDITELE ZŠ
sychrova@skolanosislav.cz
1.h 2.h 3.h 4.h 5.h 6.h
Pondělí ČJ M AJ VL VV VV
Úterý ČJ M TV TV
Středa ČJ M AJ M ČJ
Čtvrtek VL ČJ ČJ INF
Pátek ČJ M AJ HV
Sešity
 • 523 10ks
 • 540 2ks
 • 624 4ks
 • 2 velké linkované sešity
 • notový sešit (lze pokračovat)
Pomůcky
 • obaly na sešity a učebnice
 • pastelky, voskovky, vodové barvy, temperové barvy, paletka
 • tužku č. 1.2.3, lepidlo (herkules), guma, ořezávátko, nůžky, barevné papíry
 • štětec kulatý č. 8 a 10, štětec plochý č. 12
 • fólie tvrdá, pravítko (trojúhelník a rovné), kružítko
 • igelit na lavici, hadřík, staré tričko do VV
 • cvičební úbor v látkovém sáčku
 • papuče v látkovém sáčku