1. ročník

Mgr. Pavlína Sychrová
TŘÍDNÍ UČITELKA
sychrova@skolanosislav.cz
1.h 2.h 3.h 4.h 5.h 6.h
Pondělí ČJ M HV ČJ
Úterý ČJ M ČJ TV
Středa ČJ M PRV ČJ
Čtvrtek ČJ M ČJ TV
Pátek ČJ PRV VV
  • deníček 624 2ks
  • igelit na lavici do VV
  • staré tričko nebo zástěrka do VV
  • hadřík na ruce do VV
  • malý ručník do třídy i do družiny
  • cvičební úbor v látkovém sáčku (ne igelit)
  • papuče v látkovém sáčku (ne igelit)
  • mazací tabulka

Ostatní pomůcky nekupujte. Děti vše dostanou. Obaly na učebnice je lépe zakoupit až podle učebnic, které děti dostanou.