1. ročník

Mgr. Ludmila Hrdinová
TŘÍDNÍ UČITELKA
hrdinova@skolanosislav.cz
1.h 2.h 3.h 4.h 5.h 6.h
Pondělí ČJ M PRV ČJ
Úterý ČJ M ČJ TV
Středa ČJ M ČJ HV
Čtvrtek ČJ M TV ČJ
Pátek ČJ PRV VV
  • deníček 624 2ks
  • igelit na lavici do VV
  • staré tričko nebo zástěrka do VV
  • hadřík na ruce do VV
  • malý ručník do třídy i do družiny
  • cvičební úbor v látkovém sáčku (ne igelit)
  • papuče v látkovém sáčku (ne igelit)
  • mazací tabulka

Ostatní pomůcky nekupujte. Děti vše dostanou. Obaly na učebnice je lépe zakoupit až podle učebnic, které děti dostanou.