Zápis do MŠ

pro školní rok 2022/2023

Kdy?

Zápis se uskuteční 11. května 2022 od 13:00 – 17:00 hod.

S sebou přineste lékařsky potvrzenou přihlášku do MŠ a občanský průkaz.

Přihláška do MŠ

Kde?

V budově mateřské školy: Komenského 500,  691 64 Nosislav