Mateřská škola

Správná předškolní výchova a výuka hraje v životě člověka důležitou roli. Každé dítě si zde tvoří základy pro další rozvoj. Aby měly děti později na čem stavět, je třeba mít tyto základy kvalitní a pevné. Toho jsme si dobře vědomi a snažíme se pracovat v tomto duchu.

“Vše, co opravdu potřebuji znát o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce.”

− Robert Fulghum

Pár slov o školce

Každý den se odehrává podle stejného harmonogramu. Snažíme se, aby každá chvíle strávená v naší mateřské školce, byla pro Vaše dítě jedinečná. Aktivní pohyb, odpočinek, učení i hraní. To vše pořád dokola a přece pokaždé jinak.

Mateřská škola Nosislav je od roku 2003 součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Nosislav. Mateřská škola sídlí v samostatné budově, má tři třídy s celodenním provozem. Kapacita školy je 68 dětí a třídy jsou homogenní.

Budova MŠ byla dokončena s pomocí dotace evropských fondů v květnu roku 2020. Přední část budovy mateřské školy působí svým zevnějškem klasickým, spíše nenápadným dojmem většího rodinného domu. Avšak je to poměrně velký komplex budov, který je vzájemně propojen. V přední části budovy se nachází moderní kuchyně, sklady potravin, zázemí pro kuchařky a kancelář vedoucí školní jídelny. Ve druhé polovině této budovy se nachází prostory pro spolky obce jako např. Nosislávek, který vedou rodiče dětí. V této části je umístěna i sborovna MŠ. Jelikož je MŠ vybavena rekuperací, je zbudovaná v prvním poschodí strojovna, kterou obsluhuje pan školník. Ve dvoře je také parkovací stání a zde se nachází dvoupodlažní budova s rovnou střechou, ve které jsou velmi moderní, prostorné a prosvětlené třídy. První třída Koťátek je umístěna v přízemí. Před vstupem do každé třídy je šatna pro děti s vchodem do umývárny i do třídy. V přízemí jsou zbudovány další prostory jako například šatna pro učitelky, WC pro rodiče, dílna pro školníka i sklad uklízeček. V prvním poschodí se nachází zbylé dvě třídy, ze kterých je možnost jít na terasu nebo rovnou na zahrádku.

Za budovou školy se nachází školní zahrada, která je členěna na terasy s různými herními komponenty, jako například hnízdo, houpačky, prolézačky, pískoviště apod. V teplém období děti jistě ocení pítko, které je také součástí zahrady. V přístavku je zbudována toaleta v jedné části a v druhé je sklad na hračky určené na zahrádku.

Samotná budova mateřské školy je umístěna v blízkosti školy základní, kde je možno využívat oplocené školní hřiště s umělým povrchem. Zde s dětmi hrajeme různé míčové hry. Dále je možnost navštěvovat obecní parčík, který tvoří dětské hřiště (průlezky, houpačky, kolotoč, lavičky). V parku se děti seznamují s různými druhy stromů, keřů i kytiček. V neposlední řadě můžeme chodit na procházky do okolí městyse. Nádherné vycházky kolem polí, vinohradů, rybníků a sadů děti nutí k zamyšlení, co vše se pěstuje na poli, v sadech, s jakými zvířaty se můžeme setkávat při procházkách, kde už nejsou domy a jaké nádherné rostliny rostou i bez pomoci lidí.

Toto přírodní prostředí i nabídka obce sportovních a volnočasových aktivit zajišťuje dětem všestranný rozvoj.