Zápis ze schůze VSR dne 28. 6. 2023

  1. paní ředitelka informovala členy VSR o výdajích z fondu příspěvků VSR za uplynulý měsíc (myslivecký den pro ZŠ)
  2. na programu schůze bylo shrnutí letošního školního roku, stav financí a plán akcí pro školní rok následující
  3. předběžně jsme se domluvily na konání těchto akcí:

 

  • během podzimu stezka s pokladem pro děti
  • adventní kalendář (zájemci se budou moci přihlašovat od podzimu, dáme včas vědět do podzimního zpravodaje)
  • dětský karneval (plán akce je v únoru 2024), tak aby se nekrylo s masopustním průvodem (J. Fialová osloví Divadlo Koráb, po upřesnění termínu J. Fialová zarezervuje sál v KC, Z. Adamová pak osloví starostu s prosbou o financování této akce)
  • Dětský den, opět ve spolupráci s KŠSK

 

  1. příští schůze je naplánovaná na 13. 9. 2023 v 17,00 v budově ZŠ

 

 

Zapsala: Zuzana Adamová

V Nosislavi, dne 29. 6. 2023

 

Předchozí

Následující